Aturem la retallada de les pensions

DE CARA A LA VAGA DEL 27 DE GENER DEL 2011

Campanya Aturem la retallada de les pensions. Ja n’hi ha prou, les nostres vides no són un negoci!’

Manifestació del 22 de gener a les 17h a Plaça de Sants.

Estant decidint el nostre futur i no hi diem res?

Extensió manifestació i manifest

Hi ha un blog amb el manifest penjat http://pensionspubliques.wordpress.com/ Es poden fer adhesions dins el propi blog (estan dividides les adhesions individuals i les d’entitats, plataformes, etc.) o enviant mail a: pensionspubliques@gmail.com

Activitats prèvies a Sants:

Taula informativa: dimecres 19 de gener a les 18h al Mercat d’Hostafrancs
Comitè contra les retallades socials: dilluns 24 de gener a les 20h al Centre Social de Sants
I les nostres germanes de Poble Sec, també passen a l’acció!:

“Si no t’importen les pensions, és que ja estàs mort”

Actes de l’Assemblea de Barri de Poble Sec

>DIVENDRES 21 de gener
19:00h. Xerrada sobre la reforma laboral i la retallada de les pensions ELENA IDOATE. Seminari d’Economia Crítica Taifa
20:30h. Presentació de l’Assemblea de barri del Poble Sec
[Cooperativa Germinal c/ Radas 27, Poble Sec]

>DIMECRES 26 de gener
22:00h. Casserolada contra la retallada de les pensions [Plaça Sortidor, Poble Sec]

>DISSABTE 29 de gener
17:00h. Assemblea oberta de barri del Poble Sec
[Cooperativa El carretó C/ Mare de Déu del Remei 4, Poble Sec]

ELS DEBATS DE L’ASSEMBLEA DE BARRI: LA COMUNICACIÓ ALTERNATIVA A SANTS

LA COMUNICACIÓ ALTERNATIVA 1er Taller
Centre Social de Sants, 9 de desembre del 2010

Hi assisteixen, entre d’altres persones a titol individual, integrants dels diferents projectes comunicatius vinculats a l’ABS: Sants TV, Barrisants, Sants Ona Lliure, La Burxa i Guifi.net. Tots ells exposen la situació dels seus projectes.

Sants TV-Televisió comunitària de Sants: projecte que fa quatre anys que funciona. L’any vinent, abans de l’estiu i coincidint amb el cinquè aniversari, es faran canvis: assemblees obertes, notícies dels barris de la ciutat… Darrerament estan rebent propostes de col·laboració d’estudiants de periodisme per a fer-hi pràctiques. Convocaran una reunió amb aquestes persones i miraran de fer un pas endavant. Per altra banda, des de La Tele d’Okupem les ones (http://okupemlesones.org) han proposat la col·laboració de Sants.tv, dinàmica que l’assemblea valora positivament. http://www.sants.tv

Barrisants: les persones que han dut a terme el projecte sempre han estat les mateixes i el que ha canviat ha estat, bàsicament, el funcionament. No hi ha una assemblea de redacció, sinó de gestió i manteniment del portal. Hi ha hagut manca de publicacions perquè la gent no ho ha utilitzat. La poca gent que ho ha fet, per altra banda, no publicava notícies, sinó convocatòries o manifestos; fet que va provocar el cansament de qui s’encarregava de convertir-lo en notícies publicables. Per evitar-ho, a la nova versió del portal s’han publicat els criteris públics per publicar a Barrisants. Es poden penjar peces d’opinió, hi ha calendari per a les convocatòries i un espai per a la Burxa, entre d’altres. En la nova etapa s’ha decidit que els col·lectius no tendran usuari, sinó que han de ser persones individuals. Sempre es pot publicar amb pseudònim, però els administradors han de poder posar-se en contacte amb la persona que ha publicat qualque notícia. S’anima als integrants de l’ABS a fer-se usuaris i publicar. www.barrisants.org

Sants Ona Lliure: bàsicament estan funcionant tres programes. Les dues persones que s’encarreguen del programa diari (La tarda sense embuts) anuncien que deixen l’emissió diària i replantegen el format (pel cansament i perquè també participen d’altres projectes). Es parla de fer un programa que no sigui diari, potser setmanal, amb més qualitat i no tanta quantitat; potenciar les seccions (economia, entrevistes, ciència, història…) i preparar-les millor, així com potenciar seccions que estan en marxa (Sants, Gabriela Serra…). Des de la ràdio es posa de manifest que hi ha hagut falta de creació de continguts per part de l’ABS. La pàgina web tampoc no està actualitzada. http://www.santsonalliure.org/la_tarda_sense_embuts

La Burxa: després d’una (altra) crisi, la Burxa té més gent nova, cosa que ha fet que el projecte hagi revifat una mica i s’hagi pogut repartir un poc més la feina entre tots i totes. És fa certa autocrítica respecte continguts i de certes rutines informatives dels darrers temps, que es podran millorar gràcies a la incorporació de nova gent. http://barrisants.org/laburxa/

Guifi.net: s’explica que és una iniciativa per connectar el veïnat a la xarxa lliure més gran del món (amb uns 12.000 nodes). Fa un any es va demanar suport a l’ABS i el març es va montar el primer supernode que està connectat amb d’altres (l’Hospitalet, Gràcia, Badalona…). Guifi vol que la xarxa sigui bidireccional: podem enviar i rebre informació (l’usuari pot donar servei) en una xarxa neutral. És una bona plataforma per als mitjans: streamings, intranets, etc. Però les persones que s’encarreguen de les instal·lacions no poden assumir el volum d’aquestes i es planteja la possibilitat de contractar instal·ladors/es (Guifi Sants s’ofereix a fer formació). http://guifisants.net/

PROPOSTES:

1) Davant de les dificultats organitzatives de tots els projectes, s’entén que una millor vinculació entre tots ells contribuirà a potenciar la comunicació alternativa a Sants. Es decideix convertir barrisants.org en un portal multiplataforma on s’hi puguin encabir tots els projectes comunicatius i que aquests puguin confluir amb els seus diferents formats. Així, la pàgina haurà de ser dinàmica, amb aportacions diàries de nous continguts, i on s’implantin canals interactius. Si conflueixen tots els mitjans en aquest portal, s’hi podrà per exemple fer especials informatius, que podran tenir un article en profunditat, una entrevista radiofònica, un vídeo, un fòrum associat, etc.

2) Coordinar les comunicacions (rodes de premsa, comunicats) dels col·lectius i campanyes veïnals de Sants, i buscar mitjans per a crear una Agència de Notícies del barri, i cercar estructures econòmiques que les sostinguin. Es parla d’una cooperativa d’instal·ladors de guifi, de mirar de crear una cooperativa de comunicació a Sants, etc. propostes obertes que s’hauran d’anar discutint.

3) La valoració de la trobada és molt positiva, s’han parlat de coses pràctiques, s’han fet contactes que resoldran problemes tècnics/informàtics, i es valora d’anar fent trobades per a posar en comú les estratègies comunicatives dels moviments socials del barri. En aquest sentit, es decideix realitzar una Segona Trobada o Taller de Comunicació Alternativa a Sants, el 20 de gener de 2011, a les 20h, al Centre Social de Sants. Els temes a parlar seran a) Portal multiplataforma, b) Sants TV, c) Difusió Guifi i d) Interrelació mitjans de comunicació alternatius de Sants. Finalment, també s’ha decidit renovar el finançament anual de la Burxa i de barrisants.org del fons de l’Assemblea de Barri de Sants.

Sants, desembre del 2010 (Acta feta per Irene i Ivan)